Riksrådet och Fältmarskalken m. m. Grefve F. A. von F.'s historiska Skrifter. Utgifna af R. M. Klinckowström.: 40273 45,00 EUR*